Име
Парола
Регистрация
Забравена парола
Условия за доставка
Условия за връщане на стока
Общи условия
Политика за поверителност
Бисквитки
Настройка бисквитки
    440004
35,00 лв.

МАСЛО MOTUL 2T Factory Line 800 СИНТЕТИКА КРОС 1л (Червено)

МАСЛО MOTUL 2T Factory Line 800 СИНТЕТИКА КРОС 1л (Червено)-1
MOTUL Factory Line 800 2-STROKE OFF ROAD - 100% SYNTHETIC
ESTER Core - technology brings high lubrication properties under stringent conditions:
- Engine protection
- Deposits and piston ring sticking protection
- Engine lubrication by premix
Application: Engine lubricants, Racing - Factory Line
Engine Type: 2-Stroke
Quality: 100% Synthetic
Product Range: Motorcycle
API Standards: API TC
JASO Standards: Above Existing standrads
Racing Lubricant for Motocross / MX
Premix Racing 2 stroke Engines
100% Synthetic - r Technology
TYPE OF USE
Formula developed for Motocross Grand Prix Teams. Suitable with standard and unleaded gasoline up
to 124 octane.
All racing 2 stroke engines, high performance and using premix: Motocross, Enduro, Trials, Quads,
Watercrafts, ...
For road bikes, use MOTUL 800 2T ROAD RACING. For oil injector systems, use MOTUL 710 2T.
PERFORMANCES
STANDARD Above all Standards
SPECIFICATION Lubricant used by major team’s for MOTOCROSS GRAND PRIX ESTER Core TECHNOLOGY
For decades MOTUL has developed high performance synthetic Ester based lubricants.
By selecting esters over other high performance synthetic base stocks and combining them with an
innovative additive package, MOTUL has created a perfect synergy.
This most advanced E Technology allows maximum power output of the engine without compromising reliability and wear.
Very high lubricating properties which decrease friction and wear.
Improved formulation: Reinforced desemulsion properties: prevents carburettor throttle from sticking and provides a perfect lubrication under wet conditions.
Keeps engines and exhaust power valves always well lubricated.
Prevents piston rings and exhaust power valves from sticking.
Red coloured: can be easily detected in fuel.
RECOMMENDATIONS
Mixing ratio: MOTO CROSS GRAND PRIX: 2% (50:1). In normal conditions decrease the percentage by 0.5%.
Tune according to your own use.
PROPERTIES
Colour Visual Red
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.911
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 120.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 15.5 mm²/s
Viscosity Index ASTM D2270 135
Flash point ASTM D92 252°C / 485°F
1 Liter pack

МОТУЛ 800 2T Factory Line Off Road
100% синтетично високопроизводително масло за двутактови двигатели, базирано на технологията MOTUL Ester Core®. Специално разработено за мотокрос и ендуро състезания. Характеристики на максимална мощност с висока надеждност и най-добра защита от износване. Само за смесено смазване.
Надвишава съществуващите стандарти.
API Стандарти: API TC
JASO Стандарти: Above Existing standrads
Състезателно масла за Motocross / MX
За премикс при състезателни
2 - тактови двигатели
100% Синтетика – Технология Ester Core ®
УПОТРЕБА
Формула разработена за Motocross Grand Prix. Подходящо за стандартен и безоловен бензин
до 124 октана.
Всички състезателни 2 - двутактови двигатели, високопроизводителни и използващи премикс:
мотокрос, ендуро, четириколесни, плавателните съдове, ...
За пистови мотоциклети, използвайте MOTUL 800 2T RACING ROAD. За маслени инжекторни системи, използвайте MOTUL 710 2T.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
СТАНДАРТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ Надвишава всички съществуващи стандарти
Използвано от отбори за MOTOCROSS GRAND PRIX
Технология ESTER Core ®
В продължение на десетилетия MOTUL разработва високоефективни, синтетични, на основата на
естери смазочни материали.
С избирането на естери, превъзхождащи други високопроизводителни синтетични основи и
комбинирането им с иновативен пакет от добавки, MOTUL е създал перфектна синергия.
Тази най-прогресивна технология ESTER Core ®, позволява максимална изходна мощност на двигателя, без да се компрометира надеждността и износването.
Много високи смазочни свойства, които намаляват триенето и износването.
Подобрена формула: подсилени деемулгиращи свойства за предотвратяване залепването на дроселовата клапа на карбуратора, осигурява перфектно смазване при мокра настилка.
Поддържа двигателя и изпускателните клапани винаги добре смазани.
Предотвратява залепването на буталните пръстени и изпускателните клапани.
Червен цвят: лесно откриваем в горивото.
ПРЕПОРЪКИ
Смесване: MOTO CROSS GRAND PRIX: 2% (50:1). При нормални условия намалете с 0.5%.
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Цвят Визуално Червен
Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.911
Вискозитет при 100°C ASTM D445 120.2 mm²/s
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 15.5 mm²/s
Вискозитетен индекс ASTM D2270 135
Пламна точка ASTM D92 252°C / 485°F

Опаковка 1L
Произход: Франция

Доставно тегло: 1,000 кг
 


Назад