Име
Парола
Регистрация
Забравена парола
Условия за доставка
Условия за връщане на стока
Общи условия
Политика за поверителност
Бисквитки
Настройка бисквитки

Политика за поверителност

Мотор-Байк ООД  осъществява дейността си на Администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Настоящият документ има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Информация относно Администратора на лични данни:

1. Наименование: Мотор-Байк ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 200000618
3. Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. България 54
4. Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, бул. България 54
5. E-mail: motor_bike@abv.bg
6. Телефон: 0893 444 893
8. Уеб сайт: www.motorbike-bg.com


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта за електронна търговия  www.motorbike-bg.com, на основание чл. 6, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното основание:
•   Изрично получено съгласие от Вас като потребител на сайта за създаване на профил;
•   Сключване на договор за покупко-продажба и доставка на стоки;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, единствено за целите  на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставка на стоки през електронния магазин  www.motorbike-bg.com. Не обработваме лични данни с цел профилиране.
Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение единствено за целите на обработване;
•   свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, посредством прилагането на подходящи технически и организационни мерки.

При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
•   изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други публични органи.

 

Какви лични данни събираме и обработваме?

1. Лични данни, предоставяни ни от Вас

При регистрация се изискват следните лични данни: Пълните имена; адрес, на който да бъде извършена доставката; телефон за контакт; електронна поща,потребителско име.
Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да разглеждате информацията в сайта, но е необходимо, ако желаете да заявите и осъществите покупка на стоки. При поръчка без регистрация, като гост, и съгласие за използването на бисквитки, личните данни се записват на компютъра на потребителя във вид на бисквитка, която се използва за евентуална, следваща поръчка.

 Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•   разкриват расов или етнически произход;
•   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•   генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.
Не се събират лични данни на лица под 16 години. Възможността за осъществяване на покупка от лица под 16 години е чрез посредничеството на родител или настойник

 

2. Лични данни, които се събират автоматично

При посещаване на уеб страницата ни www.motorbike-bg.com, нашият уеб сървър автоматично събира данни и информация за компютърните системи на достъпващия компютър. Събират се следните данни: информация за вида браузър и използваната версия; операционната система на потребителя; IP адреса на потребителя; дата и час на достъп; времето, посетените страници и др.

Данните се съхраняват в log файловете на нашата система. Тези данни не се съпоставят с други лични данни, съхранени за потребителя и се използват единствено за информация за работата на сайта.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в интернет магазина, освен ако има законово задължение да ги съхраняваме за по-дълъг срок или за целите на легитимния ни интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Във връзка с изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили,  а именно осъществяване на покупко-продажба и доставка на стоки,  Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на доставчика на пратката (куриерска фирма).

Ние не разкриваме Ваши лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато сме получил изричното Ви писмено съгласие, или информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ние си запазваме правото да наложим административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.

 

 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
•   информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл адрес.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•   Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•   Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Вашият профил ще бъде „замразен“, а Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни.

Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си чрез въвеждане на имейл/потребителско име и потребителска парола.

 

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на сайта, директно през Вашия профил.

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, в подходящ за употреба електронен формат.

 

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.Администраторът ще Ви отговори без ненужно забавяне, в срок до един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email:
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg