Име
Парола
Регистрация
Забравена парола
Условия за доставка
Условия за връщане на стока
Общи условия
Политика за поверителност
Бисквитки
Настройка бисквитки
    450072
14,00 лв.

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ XR GLYCUNIC Alu/Extra G12+ (-72°C) 1кг. (ЧЕРВЕН)

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ XR GLYCUNIC Alu/Extra G12+ (-72°C) 1кг. (ЧЕРВЕН)-1 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ XR GLYCUNIC Alu/Extra G12+ (-72°C) 1кг. (ЧЕРВЕН)-2
Antifreeze concentrate XR -72°C Alu/Extra (G12+) Glycunic (RED) 1kg
Description:
Incredibly long replacement period: 4 years or 200,000 Km. Its performance is in accordance with the manufacturer specifications of Porsche / Volkswagen / Audi / Seat / Skoda TL 774D/F. Special silicate-, amine-, nitrite-, borate- and phosphate-free, highly efficient, ethylene glycol-based antifreeze coolant concentrate, which provides excellent protection against frost, corrosion, cavitation and deposits in the closed and open cooling systems of all internal combustion engines. The applied organic-acid inhibitor package provides excellent protection for the entire structure of the cooling system of high-performance aluminum engines.

Other beneficial properties:
- Environmental protection with increased service life (replacement period 4 years)
- Can be mixed with not too hard tap water (max. 15 NK°), for harder water use ionized water
- When changing antifreeze and coolant, always follow the manufacturer's instructions.

This antifreeze meets the following specifications:
ASTM D 3306
ASTM D 4985
BS 6580
SAE J 1034
Afnor R 15/601
MSZ 924-82-88

Antifreeze can only be used diluted.
Dilution:
Glycunic Organofree Alu/extra (liter) / Ionized or pure water (liter)
1/0 Concentrate - Freezing point: -72°C
3/2 Diluted - Freezing point: -60°C
1/1 Diluted - Freezing point: -36°C
2/3 Diluted - Freezing point: -23°C
3/7 Diluted - Freezing point: -16°C

Packaging: 1 kg.

Антифриз концентрат XR -72°C Alu/Extra (G12+) Glycunic (ЧЕРВЕН) 1kg
Описание:
Невероятно дълъг период на смяна: 4 години или 200 000 км. Работата му е в съответствие със спецификациите на производителя на Porsche / Volkswagen / Audi / Seat / Skoda TL 774D/F. Специален не съдържащ силикати, амини, нитрити, борати и фосфати, високоефективен, базиран на етилен гликол антифриз концентрат, който осигурява отлична защита срещу замръзване, корозия, кавитация и отлагания в затворени и отворени охладителни системи на всички двигатели с вътрешно горене. Приложеният пакет инхибитори на органични киселини осигурява отлична защита на цялата структура на охладителната система на високопроизводителни алуминиеви двигатели.

Други полезни свойства:
- Защита на околната среда с увеличен експлоатационен живот (период на смяна 4 години)
- Може да се смесва с не твърде твърда чешмяна вода (макс. 15 NK°), при по-твърда вода използвайте йонизирана вода
- Когато сменяте антифриз / охлаждаща течност, винаги следвайте инструкциите на производителя.

Този антифриз отговаря на следните спецификации:
ASTM D 3306
ASTM D 4985
BS 6580
SAE J 1034
Afnor R 15/601
MSZ 924-82-88

Антифризът може да се използва само разреден.
Разреждане:
Glycunic Organofree Alu/Extra (литър) / йонизирана или чиста вода (литър)
1/0 Концентрат - Точка на замръзване: -72°C
3/2 Разреден - Точка на замръзване: -60°C
1/1 Разреден - Точка на замръзване: -36°C
2/3 Разреден - Точка на замръзване: -23°C
3/7 Разреден - Точка на замръзване: -16°C

1 кг. опаковка

Произход: Унгария

Доставно тегло: 1,100 кг
 


Назад