Мотор-Байк ООД

Адрес: бул.България №54 4400 Пазарджик
Теленор 0893 444893,
Теленор 0893 444620,
Виваком 0878 835359
e-mail: motor_bike@abv.bg

    | Аксесоари / Accessories | Протектори / Body protectors
    422339
55,00 лв.
НАКОЛЕНКИ + НАЛАКЪТНИЦИ AXO СИНИ
Elbows + Knee pads AXO (Blue) set